Bilge Kağan - Bir Ülkücü Sevdim (2000)

Bilge Kağan isimli parça Atilla Yılmaz’ın Grup Ötükende solistlik yaparken 2000 yılında çıkardıkları ilk albüm “Bir Ülkücü Sevdim”de yer almış ve oldukça beğeni toplamıştır. Bilge Kağan, Göktürk Devleti kurucusunun oğlu olup babasını erken yaşta kaybetmesi ardından kağanlığa geçen 716’da kağan olmuştur.

Bilge Kağan’ın en büyük ülküsü Türklerin yerleşik hayata geçirmek ve onları şehirlerde oturtmaktı. Ancak veziri Tonyukuk Çin karşısında güçsüz oldukları gerekçesiyle onu bu karardan vazgeçirmiştir.

Bilge Kağan’ın devri zamanında Göktürk Devleti, Çin’,n Şan-Tung ovasından İç Asya’da Karasar bölgesine, Kuzeyde Bayırku sahasından Ani Irmağı havalisi ve Batı Demir Kapıya kadar genişlemiştir.