Ülkücü Sanatçı ve Ülkücülük

İdealist anlamına da ülkücülük, belli bir fikir ve hedefe odaklanarak bu ülküyü gerçekleştirme yolunda devam eden bir yaşam sürmektir. Ülkücü sanatçılar şarkılarından ve bulundukları saftan da anlaşılacağı üzere Türk Ülküsünü, Türk Milliyetçiliğini benimsemiş sanatçılardır. Bu ideolojinin liderlerinin başında gelen Alparslan Türkeş’in Dokuz Işık ve Türkiye kitabında da bahsettiği gibi, "Hem millî ülkü sahibi olacaktır, hem insani ülkü sahibi olacaktır, hem de kendi mesleğiyle ilgili ülkücü bir kişiliğe sahip olacaktır ki, hem de kendi mesleğinde başarılı, yararlı bir kişi olarak gelişsin hem de mensup olduğu topluma, milletine yararlı hizmetler yapsın, insanlığa yararlı faaliyetler gösterebilsin." Ülkemizde bu davaya gönül vermiş kimseler için tanımı; rahmetli Türkeş’in Dokuz Işık’ı oluşturur;

Ülkücü sanatçı

  • Milliyetçilik
  • Ülkücülük
  • Ahlakçılık
  • Toplumculuk
  • İlimcilik
  • Hürriyetçilik Halkçılık 
  • Köycülük 
  • Gelişmecilik
  • Endüstricilik Ve Teknikçilik

Milliyetçilik, belli kesimlerce bile ve isteyerek ırkçılık gibi gösterilmektedir. Halbuki milliyetçilik ülküsü kesinlikle ırkçılık değildir. Türk milliyetçiliği demek tüm Türk milletlerini, vatanını sevmek, yüceltmek, ileriye götürmek için çabalamak ve korumak demektir. Bu ülküyle birlikte hareket etmek, bu doğrultuda eylemlerde bulunmak demektir.

Ülkücülüğün temelini Türk Milletini yüceltecek idealler ve bu idealler için çabalayan bireyler oluşturur. Türkiye’yi daha ileri seviyeye, daha saygın bir konuma getirecek olanlar yine aynı kişilerdir. Bu dava daha fazla kitleye ulaşmalıdır, Türk milletinin bir an evvel ve en kısa yoldan mutluluğa ve en saygın konuma gelmesi için gereklidir. Ülkücülüğümüzün daha fazla kitleye ulaşması araçlarından biri de saygıdeğer ülkücü sanatçı ve türkücülerdir. Kutlu dava türkücülerinin bu konuda söyleyecekleri, paylaşacakları, var olacakları yerler büyük önem ve örnek teşkil etmektedir. Hali hazırda ülkü-cü birey demek bu fikri kendine ideal edinmiş, Türk Milletini kalkındırma, ileriye götürme, başarılı bir biçimde temsil etme ve vatan ve milleti için mesleğini en iyi şekilde icra etmeli, bulunduğu konumu en iyi şekilde değerlendirmeli ve temsil etmelidir.

Ülkücü camia tarafından en sevilen ve tanınan türkücü ve şarkıcılardan olan başarılı sanatçı Atilla Yılmaz, ülkücülükle çok erken yaşlarda tanışmış, Ülkü Ocaklarında birçok görevlerde bulunmuştur. Görevlerinden bazıları; Bağcılar Ülkü Ocakları Başkanlığı, Genel Merkez Kültür ve Sanat Masası Başkanlığı, İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı’dır. MHP mitinglerinde, festivallerinde ve seçim çalışmalarında aktif rol almakta, konserler vermekte ve ülkücülüğe hizmetlerini ara vermeden devam etmektedir. Müzisyenlik kariyerine 15’li yaşlarında başlamış, bağlamasıyla MHP etkinleri dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanını gezmiştir. Şu an halen İstanbul İl Başkanlığı teşkilatı yönetimindeki görevine de devam etmektedir.